September 22, 2017

I nGrá Dé – Naíonáin Shóisearacha

September 22, 2017

I nGrá Dé – Naíonáin Shinsearacha

September 22, 2017

I nGrá Dé – Rang a hAon

January 17, 2018

I nGrá Dé – Rang a Dó

September 22, 2016

I nGrá Dé – Paidreacha

December 2, 2015

Grow in Love – Junior Infants

June 3, 2016

Grow in Love – Senior Infants

September 13, 2016

Grow in Love – First Class

September 13, 2016

Grow in Love – Second Class

September 14, 2017

Grow in Love – Third Class

September 14, 2017

Grow in Love – Fourth Class

October 25, 2018

Grow in Love – Fifth Class

June 26, 2019

GIL – Sixth Class

Information will be updated in September 2019
June 8, 2016

Grow in Love Prayers

June 8, 2016

Grow in Love Faith Words – Junior and Senior Infants